Blog - Čočkoviště.cz

Jaký je rozdíl mezi kontaktními čočkami staré a nové generace?

Hlavní rozdíl mezi kontaktními čočkami staré a nové generace je obsah vody a propustnost kyslíku. Vzhledem k těmto kritériím mohou být kontaktní čočky rozděleny podle druhu materiálu, ze kterého jsou vyrobeny, na hydrogelové a silikon hydrogelové.

Hydrogelové kontaktní čočky staré generace mají koeficient propustnosti kyslíku závislý na stupni hydratace kontaktní čočky. S nárustem míry obsahu vody zvyšuje koeficient propustnost pro kyslík. Tento typ kontaktních čoček je obtížněji aplikovatelný a snadněji se poškodí, zatímco koeficient propustnosti kyslíku je příliš malý, aby umožnil nošení kontaktních čoček po celý den. Kontaktní čočky nové generace jsou vyrobeny ze silikonového hydrogelového materiálu, ve kterém je koeficient propustnosti kyslíku 5 až 6 krát větší než u hydrogelových čoček. Charakteristickým rysem silikonu je vyšší propustnost pro kyslík, což má za následek větší průtok kyslíku než voda. Výsledkem je, že koeficient propustnosti pro kyslík není závislý na zvýšení obsahu vody v čočce.

Silikon hydrogelové kontaktní čočky jsou primárně určeny pro větší pohodlí a možnost rozšířeného režimu opotřebení. Kromě toho mají mnohem lepší zdravotní podmínky než hydrogelové kontaktní čočky.